Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej a obowiązki wynikające z RODO

1 stycznia 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej. Do najważniejszych zmian wprowadzonych tym rozporządzeniem zalicza się przede wszystkim skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej…