Stosunek powierniczy jako forma zabezpieczenia roszczeń

Wiadomym jest, że osoby prowadzące firmy w formie działalności gospodarczej pozostające w związku małżeńskim chcą zabezpieczyć majątek wspólny w…