Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej – jakie zmiany wprowadza nowa ustawa?

Instytucja zarządu sukcesyjnego powstała dla zapewnienia ciągłości istnienia działalności po śmierci przedsiębiorcy. Tę problematykę reguluje Ustawa…