Stosunek powierniczy

Stosunek powierniczy jako forma zabezpieczenia roszczeń Wiadomym jest, że osoby prowadzące firmy w formie działalności gospodarczej pozostające w związku małżeńskim chcą zabezpieczyć majątek wspólny w taki sposób, aby z jednej...