Odszkodowanie – rekompensatą za niewykonanie umowy

W polskim prawie przewidziana jest swoboda kształtowania umów. Oznacza to, że każda osoba fizyczna, jak i podmiot, posiada prawnie umocowane podstawy do określenie zobowiązań, które po akceptacji i podpisaniu umowy przez strony,...