KLG Kancelaria łącząc doświadczenie, zaangażowanie i pasję doradztwa biznesowego w formułowaniu bezpiecznych kontraktów, stworzyła nowy projekt  BEZPIECZNE UMOWY W BIZNESIE. Przedsiębiorcy powinni być świadomi, że niedomówienia między wspólnikami, zaniedbania w umowach, czy w ogóle brak umów i pisemnych potwierdzeń zamówień – stanowi istotne zagrożenie bezpieczeństwa obrotu prawnego w firmie.
Projekt został stworzony jako odpowiedź na potrzeby Klientów – przedsiębiorców, którzy chcą posługiwać się umowami stworzonymi dla ich konkretnego biznesu, uwzględniającymi specyfikę oraz założenia biznesu. Zadbanie o właściwie skonstruowane umowy z kontrahentami czy pisemne zamówienia stanowi minimum formalności, jakie każdy przedsiębiorca powinien spełnić. To daje poczucie panowania nad biznesem oraz zapewnia właściwe relacji z partnerem biznesowym.
BEZPIECZNE UMOWY W BIZNESIE to umowy opracowane przy uwzględnieniu specyfiki konkretnego biznesu, doświadczenia i najnowszych standardów w umowach.
Usługa obejmuje:
  • indywidualne doradztwo i konsultację umów w siedzibie Klienta
(ustalenie rozwiązań dotychczas stosowanych w firmie, ich ocena pod kątem zgodności z prawem i poprawności sformułowań, doradztwo z zakresu konkretnych typów umów, uwzględniające specyfikę biznesu)
  • indywidualne doradztwo i konsultację umów w siedzibie Kancelarii
(ustalenie rozwiązań dotychczas stosowanych w firmie, ich ocena pod kątem zgodności z prawem i poprawności sformułowań, doradztwo z zakresu konkretnych typów umów, uwzględniające specyfikę biznesu)
  • indywidualne przygotowywanie umów dla Klienta
(ustalenie rozwiązań dotychczas stosowanych w firmie, ich ocena pod kątem zgodności z prawem i poprawności sformułowań, przygotowanie i wdrożenie umów, uwzględniających typ umowy, specyfikę biznesu, doradztwo dla klienta z tego zakresu)